EDICIÓ 2019

@smokingsouls

Donem la benvinguda a:
@calaventoband

Benvinguts també a @laplatasanta

Benvinguda i enhorabona al guanyador del Concurs PreFRA 2019. @stereozone

@leydj.official