Bases del concurs “PREFRA. EMERGENTS 2014”.

Bases del concurs, grups de música “PREFRA. EMERGENTS 2014” Alaquàs.

Organitza Ajuntament d’Alaquàs.

 Objectiu del concurs:
Oferir la possibilitat de formar part del cartell del FRA 2014 a un número d’1 a 3 grups de música emergents de la Comunitat Valenciana, de forma participativa i oberta.

Participants:
•No s’estableix cap límit màxim ni mínim d’edat per als participants.
•Podran inscriure’s tots aquells grups o solistes procedents de qualsevol punt de la Comunitat Valenciana, sempre que no tinguen contracte en vigor amb cap discogràfica.
•No s’estableixen categories per gèneres ni subgèneres.
•Els grups seleccionats l’any anterior per a la seua actuació al Festival (FRA) queden exclossos de participar en l’actual edició.
•La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Quedarà automàticament exclòs del certamen qualsevol artista que incomplisca algun dels requisits que les conformen.

Obres, llicències i drets:
•Totes les obres presentades hauran de ser composicions originals no editades, publicades o distribuïdes comercialment per cap companyia discogràfica. La responsabilitat sobre el contingut de les composicions presentades, el registre de la seua autoria i les possibles implicacions legals en cas de denúncies per plagi, recaurà sobre el propi artista inscrit que es compromet mitjançant l’acceptació d’aquestes bases a garantir la legítima titularitat dels drets sobre les obres musicals presentades.
•Aquest concurs pretén estar en consonància amb els temps actuals pel que no admetrà maquetes en formats hui en dia obsolets com la cinta de cassette o el CD. Únicament s’admetran els temes en format digital que es puguen reproduir directament des de qualsevol de les plataformes existents en la xarxa (MySpace, YouTube, Spotify, Bandcamp, etc.) o enviats mitjançant correu electrònic en format mp3. Els participants inclouran en la seua fitxa d’inscripció l’enviament d’un correu electrònic a prefra@alaquas.org amb els enllaços i/o arxius corresponents on els membres del jurat puguen avaluar les composicions presentades.
•A causa de la capacitat il·limitada de temes susceptibles de ser presentats en el format digital descrit en l’apartat anterior, el jurat només tindrà en consideració per a establir la seua selecció de participants, els 3 primers temes disponibles en l’enllaç que facilite el grup o solista participant.
•L’Ajuntament d’Alaquàs com a organitzador del certamen es reserva el dret d’ús dels temes presentats, així com de les gravacions resultants dels directes, per a la pròpia divulgació del concurs i la seua difusió en els mitjans que considere oportuns.

Inscripcions i terminis:
•Els grups o solistes participants es podran registrar enviant un correu electrònic a prefra@alaquas.org , en el termini comprés entre el 10 i el 28 de març de 2014. En aquests fulls d’inscripció hauran d’aportar obligatòriament els elements següents:
1. Nom artístic del grup o solista.
2. Relació de components, amb nom complet, edat i DNI.
3. Dades del representant o portaveu del grup o solista, que inclourà nom complet, domicili, DNI, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.
4. Fotografia actual del grup o solista.
5. Dossier actualitzat del grup o solista, amb una breu biografia.
Enllaç o web on s’hagen pujat prèviament els temes presentats al concurs o, si no hi ha, arxius en format mp3.

Veredicte del jurat:
El jurat estarà compost per quatre persones de contrastada experiència dins del camp de la música.

Fases del concurs:
1. SELECCIÓ. Entre el 10 i el 28 de març de 2014. El jurat seleccionarà d’entre tots els artistes presentats un número d’1 a 3 grups de música que tindran l’oportunitat de tocar la seua música en directe al 20 FRA (Festival de música d’Alaquàs). El dissabte 30 d’agost de 2014.
2. ANUNCI. El guanyador o guanyadors es donaran a conéixer públicament el 9 d’abril. Aquest dia es publicarà aquesta informació a la web del Festival.

Premis:
-El jurat del certamen anomenarà el/s guanyador/s que tindrà dret a l’actuació en el festival FRA de 2014, amb l’assistència tècnica musical coberta.
-Menció honorífica del grup o dels grups guanyadors.

Alaquàs, 3 de febrer de 2014.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *